Formularz wyszukiwania

Utrudnienia na drogach

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 29.06.2023 r. planowane są poniższe zmiany w organizacji ruchu w rejonie łącznic autostradowego węzła "Chrzanów" oraz lewej jezdni (kier. Katowice) autostrady A4 Katowice-Kraków:

O godz. 00:15 zamknięcie łącznicy "F" relacji Kraków-Chrzanów. Objazd zostanie poprowadzony przez węzeł "Balin"z wykorzystaniem łącznicy "E" relacji Kraków- Balin oraz Balin-Kraków.

O godz. 00:30 zamknięcie łącznicy "E" relacji Chrzanów-Katowice. Objazd zostanie poprowadzony przez rondo w ciagu DK 79 (w Trzebini), następnie łącznicą Trzebinia-Katowice.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest:

18.07.2023 br. - otwarcie łącznicy "E" relacji Chrzanów-Katowice,

25.07.2023 br. - otwarcie łącznicy "F" relacji Kraków-Chrzanów.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 03.02.2023 r. został otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu  ul. Krakowskiej (DK 79) w Chrzanowie.

 

Zmiany organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie
2023-01-09
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na podstawie pisma otrzymanego od firmy Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 6.00 (wtorek) planowane jest zamknięcie łącznicy relacji Kraków – Chrzanów autostradowego węzła Chrzanów (km 371 + 600) w związku z prowadzeniem robót na Kontrakcie HM-5-2022 "remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych autostrady A4 Katowice – Kraków", ruch odbywać będzie się objazdem, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu z wykorzystaniem węzła "Balin". Zakończenie prac przewidziane jest w lutym 2023 r.
2022-08-31
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 31.08.2022 został otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu  ul. Zbożowej w Chrzanowie.

Poniżej przedstawiamy utrudnienia na drogach powiatowych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego