Formularz wyszukiwania

Sygnały alarmowe


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w godzinach 8.00 - 16.00, w dniu 15.06.2022 r., w związku z konserwacją systemu ostrzegania i alarmowania, zostaną włączone syreny alarmowe na terenie gminy Chrzanów. 

 

Apelujemy do mieszkańców o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

Tabela sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych

 

SYGNAŁY ALARMOWE

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny

system alarmowy

 

środki masowego przekazu

wizualny

sygnał alarmowy

 

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny
w okresie

trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............................. dla ..........................................

 

Znak żółty

w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

 

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie

trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

................................. dla ............................

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatów

Sposób odwołania komunikatów

akustyczny

system alarmowy

 

środki masowego przekazu

akustyczny system

alarmowy

 

środki masowego przekazu

 

1

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie
.................................

około godz. ...... min .... może nastąpić skażenie
.................................

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ..................

(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź

słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...............................

(podać rodzaj skażenia)

dla .........................

 

2

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

Powtarzana trzykrotnie

Zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

……………………….

(podać rodzaj zakażenia)

dla .....................

3

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu

środowiska

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
................................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

Powtarzana trzykrotnie

Zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

..............................

(podać rodzaj klęski)

dla ........................

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 96).