Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

  Chrzanów, 03 Grudnia 2022 r.

     Powiatowe Centrum                                                                                      

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44 


      

Chrzanów, 19 października 2022 r.

            Powiatowe Centrum                                                                            

       Zarządzania Kryzysowego

                 w Chrzanowie

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 216

 

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:30 dnia 19.10.2022 do odwołania

Obszar: zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły (małopolskie, śląskie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Przemszy i przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44