Formularz wyszukiwania

Informacje meteorologiczne

Warunki klimatyczne powiatu chrzanowskiego

 

Obszar Powiatu Chrzanowskiego wykazuje cechy podregionu Wyżyny Śląskiej. Klimat na obszarze powiatu jest umiarkowany ciepły i umiarkowany wilgotny z charakterystycznym wpływem procesów zachodzących w obszarach miejsko – przemysłowych. Podstawowe parametry klimatyczne:

 

  • średnia temperatura powietrza – roczna 7,5-8,0  oC;  lipca 17,5-18,5 oC
  • średnia wielkość opadu atmosferycznego – roczna 770-800 mm; lipca 100-115 mm.
  • średnia długość sezonu wegetacji – 200-220 dni
  • czas zalegania trwałej pokrywy śnieżnej – 70 dni.

 

Na podstawie rocznej sumy opadów i średniej rocznej temperatury powietrza klimat omawianego obszaru sklasyfikowano w grupie klimatów wilgotnych o wyraźnej przewadze opadów nad parowaniem. Teren powiatu cechuje się wyraźną przewagą wiatrów wiejących z sektorów zachodniego, północno – zachodniego i wschodniego.