Formularz wyszukiwania

Zmiana terminu zamknięcia przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krakowskiej w Chrzanowie

2021-01-08

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z firmy ZUE S.A. – wykonawcy przebudowy linii kolejowej nr 93, zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krakowskiej w Chrzanowie, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zostaje przesunięte na godz. 7:00 dnia 21.01.2021 r.