Formularz wyszukiwania

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.06.2022 r.

2022-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:57 dnia 08.06.2022 r. do godz. 04:00 dnia 09.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.