Formularz wyszukiwania

Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie.

2023-08-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., o godz. 00.15 w dniu 31.08.2023 r., nastąpi zamkniecie łącznicy H relacji Katowice – Trzebinia wraz z częścią pasa wyłączania oraz z przyległym fragmentem DK79 w ciągu A4 i w ciągu DK79.

Ruch na DK79 sterowany będzie świetlną sygnalizacją wahadłową wspomaganą przez uprawnione osoby do kierowania ruchem. Objazd będzie realizowany łącznicą Katowice – Chrzanów z wykorzystaniem najbliższego skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu DK79 w Chrzanowie.