Formularz wyszukiwania

Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie

2023-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., o godz. 00.15 w dniu 26.07.2023 r., w rejonie autostradowego węzła "Chrzanów", planowane jest zamknięcie łącznicy G relacji Trzebinia-Kraków z pasem włączania na A4 oraz fragmentem przyległej do łącznicy części DK 79.

Ruch na DK 79 sterowany będzie wahadłową sygnalizacją świetlną wspomaganą przez osoby uprawnione do kierowania ruchem. Objazd będzie realizowany z wykorzystaniem najbliższego skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu DK 79 w Chrzanowie.