Formularz wyszukiwania

Zmiana organizacji ruchu w ciągu DW 791 w miejscowości Psary.

2024-05-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z SGPOL, w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 07:00 nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 791 w miejscowości Psary w związku z uszorstnieniem nawierzchni DW 791 w m. Ostrężnica.