Formularz wyszukiwania

Zapewnienie odpowiednich warunków bytowania zwierząt

2023-12-11

W związku z wystąpieniem trudnych warunków zimowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przypomina, że zgodnie z art. 1 pkt 1, pkt3, art. 3, art. 6 ust. 2 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2023. 1580) właściciele zwierząt są zobowiązani do zapewnienie im warunków utrzymania minimalizujących wpływ niekorzystnych warunków pogodowych w postaci intensywnych opadów śniegu, silnych porywów wiatru czy niskich temperatur.