Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 05.02.2024 r. ZMIANA

2024-02-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:48 dnia 05.02.2024 r. do godz. 09:00 dnia 06.02.2024 r., zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie), w związku ze spływem wód opadowych, a lokalnie opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych z przekroczeniami stanów umownych na kolejnych stacjach hydrologicznych, w tym punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.