Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 21.08.2022

2022-08-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 21.08.2022 do godz. 09:00 dnia 22.08.2022 zlewnie Małej Wisły oraz Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie) spodziewane silne opady deszczu wraz z burzami powodować będą wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, do strefy wody wysokiej. Prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo także stanu alarmowego. W obszarach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.