Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 25.07.2022 r.

2022-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Raby w zlewni Małej Wisły od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.