Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 29.06.2022 r.

2022-06-29
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 29.06.2022 r. do godz. 00:00 dnia 30.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.