Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.07.2022 r.

2022-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 26.07.2022 r. do godz. 23:00 dnia 26.07.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.