Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 03.06.2022 r.

2022-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 04.06.2022 r. do godz. 14:00 dnia 04.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.