Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 20.05.2024 r.

2024-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 00:00 dnia 21.05.2024 na zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ponadto, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanu alarmowego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.