Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 05.05.2024 r.

2024-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 05.05.2024 r. do godz. 04:00 dnia 06.05.2024 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.