Formularz wyszukiwania

Informacja o wypalaniu traw z dnia 12.03.2024 r.

2024-03-12

 

WYPALANIE TRAW PROWADZI DO NIEODWRACALNYCH, NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU NATURALNYM

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że pożary traw są zakazane. Kodeks wykroczeń przewiduje karę nagany lub grzywny nawet do 30 tysięcy zł. Jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który spowoduje zagrożenie dla osób lub dojdzie do zniszczenia mienia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do nawet 10 lat.