Formularz wyszukiwania

Informacja o wstrząsach z dnia 07.08.2023 r.

2023-08-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 04.08.2023 r. o godzinie 20:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 04.08.2023 r. o godzinie 23:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 01:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 04:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,                            

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 04:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 11:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 12:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 06.08.2023 r. o godzinie 04:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

                             

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 07.08.2023 r. o godzinie 02:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.