Formularz wyszukiwania

Informacja o wstrząsach z dni: 15.12.2020 r. i 16.12.2020 r.

2020-12-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 20:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował
się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 21:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował
się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

- w dniu 16.12.2020 r. o godzinie 04:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował
się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.