Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku z dnia 22.01.2021r.

2021-01-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 22.01.2021 r. do godz. 15:00 dnia 23.01.2021 r., ze względu na stopniowe ustępowanie zjawisk lodowych, które następnie przemieszczają się w dół rzeki, na mniejszych ciekach (szczególnie w południowej części województwa małopolskiego oraz podkarpackiego) istnieje ryzyko utworzenia się zatorów lodowych oraz gwałtownego wzrostu poziomu wody do strefy stanów wysokich także z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.