Formularz wyszukiwania

Informacja o ćwiczeniach "DRAGON-24"

2024-02-21

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego informuje, że w dniach od 25.02.2024 r. do 14.03.2024 r., na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (na poligonach i w terenie przygodnym) odbędą się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe "Dragon-24", których głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia "Dragon-24" będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego po drogach i terenie przygodnym.


W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.


Informacja uzyskana od 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.